رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
بدانید كه خشم آتشی است كه در دل انسان مشتعل می شود؛ مگر نمی بینید هنگام خشم چشم های او سرخ و رگ هایش متورم می شود ، وقتی یكی از شما چنین شد روی زمین ، روی زمین ! (نهج الفصاحه ، حدیث 466)
دوشنبه 1/11/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName