رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
كینه و حسد اعمال خوب را می خورد چنانكه آتش هیزم را می خورد. (نهج الفصاحه ، حدیث 2040)
دوشنبه 1/11/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName