بار خدایا درود فرست بر محمد كه بر وحی و پیغام تو درستكار بود
توسط : shokry1344
 
 
به نام خدا
سلام
السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین(ع)
امام سجاد (ع) : اللهم فصل علی محمد امینك علی وحیك ، و نجیبك من خلقك ، و صفیك من عبادك ، امام الرحمة ، و قائد الخیر ، و مفتاح البركة .
بار خدایا درود فرست بر محمد كه بر وحی و پیغام تو درستكار بود ( بی تغییر و تبدیل و كم و زیاد آن را به مردم رسانید ) و برگزیده تو از آفریدگانت و دوست تو از بندگانت و پیشوای رحمت و مهربانی و پیشاهنگ خیر و نیكی ، و كلید بركت .
 
صحیفه سجادیه
دوشنبه 1/11/1386 - 9:24
پسندیدم 0
UserName