صحیفه در کلام
توسط : aftab

صحیفه سجادیه در كلام بزرگان

آقای «اندره كوفسكی» دانشمند مسیحی از لهستان كه كتاب صحیفه سجادیه از مركز فوق برای وی ارسال شده، طی نامه‌ای به این مركز می‌نویسد: من در حال حاضر مشغول مطالعة ترجمه انگلیسی «صحیفه سجادیه» هستم كه قبل از این برایم ارسال داشته بودید...
من عمیقاً تحت تأثیر اندیشه‌های امام مسلمانان، امام سجاد ـ علیه السلام ـ قرار گرفته‌ام، كه افكار بلند و متعالی او در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته است. مطالعة این اثر گرانبها و دقت در مضامین و معارف سرشار این كتاب به شدت روح مرا تحت تأثیر قرار داده و مجذوب خود ساخته است. و خدایی به من بخشیده است.

خانم پروفسور «آنه ماری شیل» محقق و نویسندة توانای آلمانی در یكی از مصاحبه‌هایش اشاره‌ای به ادعیة اسلامی دارد و می‌گوید:
من خودم همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامی را از اصل عربی آن می‌خوانم. بخش كوچك از كتاب مبارك صحیفه سجادیه را به آلمانی ترجمه و منتشر كرده‌ام. قریب هفت سال پیش، دعای رؤیت هلال ماه مبارك رمضان و دعای وداع با آن ماه را وقتی مشغول ترجمه این دعا بودم، مادرم در بیمارستان بستری بود و من كه به او سر می زدم، پس از آنكه او به خواب می‌رفت، در گوشه‌ای از آن اتاق به كار پاكنویس كردن ترجمه‌ها مشغول می‌شدم.

دوشنبه 1/11/1386 - 8:15
پسندیدم 0
UserName