«ألسَّلامُعَلَیکَیَاعَلِیبنالحُسَینِ(ع)»
توسط : گل شب بو

«ألسَّلامُعَلَیکَیَاعَلِیبنالحُسَینِ(ع)»

  ** بـیـمـار چـنیـن عـاشــق دلـدار، که دیده **
                                         ** در تاب و تب ازعشق رخ یار، که دیده **

  ** گه روی شـتر، گه به روی خار دویدن **
                                         ** گه در دل صحـرا به شـب تـار، که دیده **

  ** گه گـوشـه ویـرانه، گهی دیـر نـصاری **
                                         ** گه مجلس بـیگانـه و دغـیـار، که دیـده **

  ** گه کـوفـه گهی شـام، گهی بزم رقیبان **
                                         ** گه چوب و سر و لعل گهربار، که دیده **

  ** زیـر شکم نـاقه ز کین، بسته دو پایش **
                                         ** زنـجـیـر بـه پـا قـافـله سـالار، که دیـده **

  ** درسلسله از کرب و بلاء در سفر شام **
                                         ** بـر روی شـتر پـیکـر تـب دار، که دیده **

 منبع شعر: کتاب زمزمه های حاج احمد دلجو، ص140.

 

 

 

دوشنبه 1/11/1386 - 5:53
پسندیدم 0
UserName