** مـضـطـر و دلـخـسـته و زار و حزین **
توسط : گل شب بو
 ** مـضـطـر و دلـخـسـته و زار و حزین **
                            **
بـر جـگر دارم شـــرار زهــــر کـیــن **
          **
مــی کـــشـم از درد پـا روی زمــیــن **
                            **
گـشتــه در ایـن لحـظه های واپـسین **
          **
اشـک چـشـم و خـون لبـهایـم اجـیـر **

   ** بر دلم،شور و نوای کربلاست ... أشهد من،روضه های کربلاست **

          ** کـاش زیـر تــیــر و تــیـغ و نـیــزه ها **
                            **
میزدم در خاک و در خـون دست و پا **
          **
بی کــفـن می شـد سـرم از تـن جــدا **
                             **
رو نـمـی کــردم ولــی از کــــربــلاء **
          **
بـا عــــدو تـا کـــوفــه و شــام بــلاء **

   ** بر دلم،شور و نوای کربلاست ... أشهد من،روضه های کربلاست **

           ** بـعـد مـرگـم،کـاش گـردد غــسـل من **
                             **
مثل زهــراء(س)، نیمه شب با پیرُهن **
          **
تـا نـبـیـنـد هــیـچ کـس، دارم بـه تــن **
                             **
با گـذشـت ایـن چـهـل ســال از مِحَن **
           **
جای زخـم و کـُنـد و زنـجیر و رسـن **

   ** بر دلم،شور و نوای کربلاست ... أشهد من،روضه های کربلاست **

           ** حـک شود ای کاش بر قـبرم ز سوز **
                             **
که خـجـل هـستم مـن از عـمّه هنوز **

   ** بر دلم،شور و نوای کربلاست ... أشهد من،روضه های کربلاست **


 

       

 

دوشنبه 1/11/1386 - 5:29
پسندیدم 0
UserName