امام علی(ع)
توسط : fgf
مـال خـود را بـه كـسـی كـه بـراى تو از آبرویش گذاشته است ، ارزانى دار، زیرا هیچ چیز با بخشیدن آبرو برابرى نكند.
(شرح غررالحكم ، ج 2، ص 236)
دوشنبه 1/11/1386 - 1:0
پسندیدم 0
UserName