رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 سختگیری مرد دارا، آبروی وی را بازیچه و عقوبت وی را آسان می كند. (نهج الفصاحه ، حدیث 2425)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:55
پسندیدم 0
UserName