رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 با اموال تان از آبرویتان دفاع كنید. (نهج الفصاحه ، حدیث 1616)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:52
پسندیدم 0
UserName