رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
برای مرد همین شر بس كه برادر مسلمان خویش را تحقیر كند.
(نهج الفصاحه ، حدیث 2166)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:51
پسندیدم 0
UserName