رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
پرده هیچ كس را مدر. (نهج الفصاحه ، حدیث 2431)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:50
پسندیدم 0
UserName