رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 هر كه زبان خویش از آبروی مردم نگاه دارد ، روز قیامت خدا گناهان وی ببخشد. (نهج الفصاحه ، حدیث 2858)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:48
پسندیدم 0
UserName