رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
هر كه در غیاب برادرش از آبروی وی دفاع كند ، بر خدا واجب است كه او را از جهنم مصون دارد. (نهج الفصاحه ، حدیث 3007)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:43
پسندیدم 0
UserName