آخرین توصیه ها
توسط : ياس نبي
شب عاشورا كه شد، عصر تاسوعا فرمود: همین نقشه و همین سامانه باشد، منتها اینها را جمع تر كنید. این طنابها را به هم محكم گره بزنید؛ خیام بچه ها در وسط، خیام بنی هاشم اطراف، خیام اصحاب اطراف؛ اما فاصله كمتر، این طنابها به هم گره بخورد، كه در این تاخت و تازها این خیمه ها نیافتد. اطراف خیام را گودال بكنید این چون جائی كه نهر روان دائمی است، اطرافش نی روئیده می شود فرمود: این نی ها را بیاورید، در این گودالها بریزید، آتش بزنید كه فردا از پشت خیام كسی حمله نكند! این دستور را در شب عاشورا داد. فقط یك طرف جلوی خیام باز بود كه این رزمنده ها به میدان می رفتند، و اجسادشان را هم از همین راه به خیمه دار الحرب می آوردند. بقیه راهها بسته بود؛ یعنی پشت اش گودال آتش بود... همین بود كه وقتی عصر عاشورا به خیام حمله كردند، به زین العابدین (سلام الله علیه) گفتند: اینها دارند می آیند، بچه ها چه كنند؟ فرمود: فرار كنند، كسی در خیمه نباشد.

عرض كرد: راه نیست


دوشنبه 1/11/1386 - 0:42
پسندیدم 0
UserName