رسول خدا (ص)
توسط : fgf
خوش همسایگی ، مایه آبادی شهرها و درازی عمرهاست. (نهج الفصاحه ، حدیث 1371)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:38
پسندیدم 0
UserName