واژه ها و معانی
توسط : mohsen_yahoo

تهاتر

دعوی کردن دوتن نسبت به یکدیگر که نتیجه آن برابر باشد و ادعای هردو طرف باطل و ساقط شود.در اصطلاح اقتصادی،عمل دو شخص یا دو دولت که طلب ها و وام هایی را به یکدیگر دارند برابر و پا به پا کنند و پول نقد به هم ندهند و یا داد و ستد جنسی و معارضه جنس با جنس بین دو کشور به طور برابر که پولی به یکدیگر ندهند.

يکشنبه 30/10/1386 - 23:53
پسندیدم 0
UserName