شعر
توسط : hosein9831
 

عمو عبّاس ، علمت کو ؟ عموی خوبم            عمو عبّاس ، تو نرو تا که پا نکوبم         عمو عبّاس ، تو نرو تا که پا نکوبم          عمو عبّاس ، بی تو قلب حرم می گیره.......

يکشنبه 30/10/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName