امام حسین راه سعادت..

رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم
بالحسین تسعدون و به تشقون

 
تنها ره سعادت و  خوشبختى و  یا  شقاوت  و بدبختى شما به واسطه حسین است .

يکشنبه 30/10/1386 - 22:27
پسندیدم 0
UserName