امام حسین (ع)میفرمایند
توسط : fgf

نشانه های عاقل

امام حسین فرمود: عاقل، با کسی که می ترسد او را دروغگو پندارد هم سخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی کند، به کسی که می ترسد او را بفریبد تکیه نمی نماید و به کسی که به امید او اطمینانی نیست امید نمی بندد.

منبع:سایت ظهر عاشورا

يکشنبه 30/10/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName