مَهاتما گاندی (رهبر استقلال هند
توسط : fgf

 مَهاتما گاندی (رهبر استقلال هند) : من زندگی امام حسین(ع)، آن شهید بزرگ اسلام را به دقّت خواندم و توجّه كافی به صفحات كربلا نموده ام و بر من روشن است كه اگر هندوستان بخواهد یك كشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امـــام حسین(ع) پیروی كند.

يکشنبه 30/10/1386 - 21:45
پسندیدم 0
UserName