اهل بیت ، حكمرانان الهی
توسط : fgf
در آیه 41 سوره حج می‏ خوانیم :
«(یاران خدا) كسانی هستند كه اگر در زمین بدان ها قدرت و مكنت بخشیم ، نماز را برپا داشته و زكات را می ‏پردازند و امر به معروف و نهی از منكر می ‏كنند و ...»
امام (ع) فرمود: این آیه در شأن ما اهل بیت فرو فرستاده شده است
يکشنبه 30/10/1386 - 21:14
پسندیدم 0
UserName