جدال میان اهل بیت و بنی ‏امیه
توسط : fgf

شخصی از آن حضرت در باره آیه 19 سوره حج پرسید. خداوند در این آیه می ‏فرماید : «اینان دو گروهند (دشمن یكدیگر) كه درباره پروردگارشان به جدال و نزاع برخاستند.»
امام پاسخ داد : ما و بنی‏ امیه هستیم كه در باره خدای ـ عزوجل ـ به جدال و مخاصمه پرداخته ‏ایم ؛ ما می‏گوییم خدای راست گفت ؛ و آنان می ‏گویند : خدای دروغ گفت : پس ما و ایشان تا روز قیامت (نیز) دشمن یكدیگریم

الخصال ، شیخ صدوق ، ص 42، مكتبة الصدوق ، تهران

يکشنبه 30/10/1386 - 21:13
پسندیدم 0
UserName