پاداش پیروی از اهل بیت
توسط : fgf

 آیه 29 سوره رعد می ‏خوانیم :
«آنان كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ، طوبی و بهترین سرانجام ها در انتظارشان است.»
امام (ع) می‏ فرماید : این آیه در مورد امیرمؤمنان نازل شده است. «طوبی» درختی است در خانه وی در بهشت و هیچ میوه‏ای در هیچ خانه ‏ای از خانه‏ های بهشت نیست ؛ مگر آنكه شاخه ‏ای از این درخت در آن وجود دارد. خداوند در آیه 71 سوره اسراء می‏ فرماید : «روزی كه هر گروهی را با پیشوا و امام خویش می ‏خوانیم ...»
امام (ع) فرمود : آری ، پیشوایان دو دسته ‏اند ؛ امامی كه مردم را به هدایت دعوت می ‏كند و مردم از وی پیروی می‏ كنند و به سعادت می‏رسند و امامی كه مردم را به گمراهی فرا می‏ خواند و مردم نیز از وی پیروی می ‏كنند. [و در تباهی غوطه‏ ور می گردند]

مِائَة مَنقبة ، ابن شاذان ، ص 137 مدرسة الامام المهدی (ع)، قم

 

يکشنبه 30/10/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName