حدیث
توسط : mhedalat

گوش دادن با فراغت  بررسی با دقت توضیح با متانتتصمیم با عدالت

امام علی (ع)

يکشنبه 30/10/1386 - 20:2
پسندیدم 0
UserName