این چگونه عشقی است در درونم؟
توسط : اوت

این چگونه عشقی است در درونم؟

این چه غوغایی است ؟

درهیاهوی سربداران وبی سران

در کنار باغبان وبی دلان

در هوای دوست ودوستدار و یار

در دریغ دستان همیار

در تاریکی شبهای تار

در میان نیزه و خار

یک به تنها مانده در مینم

اشک و ماتم مانده بر صدایم

عشقم را چگونه گویم به یار

چگونه گویم دوستش دارم؟

دگر ناید به سوی من دریغا

رفته هستی ومستی ام ای دریغا

ای دریغ از عمر رفته

ای دریغ از دست بسته...

امیدوارم اون ببینه وبدونه بدون اون هیچم من

يکشنبه 30/10/1386 - 19:17
پسندیدم 0
UserName