مَنْ طَلَبَنی وَجَدَنی مَن وَجَدَنی
توسط : raki

مَنْ طَلَبَنی وَجَدَنی مَن وَجَدَنی عَرَفَنی مَن عَرَفَنی عَشَقَنی مَن عَشَقَنی عَشَقْتُهُ مَن عََََشَقْتُهُ قَتَلْتُهُ وَ مَن قَتَلْتُهُ فَعَلَیَّ دیْتُهُ فَعَلَیَّ أنا دیتُهُ . هر كس مرا طلب كند مرا خواهد یا فت هر كس مرا بیابد به من معرفت پیدا میكند هر كس معرفت مرا پیدا كند عاشق من خواهد شد هر كس عاشق من شود من نیز عاشق او خواهم شد و هر كس را من عاشق او شوم به نزد خود میبرم و هر كس را من بمیرانم خونبهای او بر من واجب است السلام علیک یا ابا عبد الله

يکشنبه 30/10/1386 - 18:23
پسندیدم 0
UserName