حضرت محمد (ص)
توسط : fgf
هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون بدکاران بمیرد ...
نهج الفصاحه ، حدیث 1031
يکشنبه 30/10/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName