بدترین اوصاف زمامداران
توسط : 2Esteghlal2
بدترین اوصاف زمامداران
امام حسین (ع): بدترین اوصاف زمامداران، ترس از دشمنان و بی رحمی بر ناتوانان و خودداری هنگام بخشش است .
يکشنبه 30/10/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName