زیبایی مرگ (شهادت)
توسط : 2Esteghlal2
زیبایی مرگ (شهادت)

امام حسین (ع): مرگ ـ برای فرزند آدم ـ چونان گردنبندی است زیبا، بر گردن دختركانی نورسته.

يکشنبه 30/10/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName