بهترین‌ ثروت
توسط : 2Esteghlal2
بهترین‌ ثروت

امام حسین (ع): بهترین‌ ثروت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ به‌ وسیله‌ آن‌ آبروی‌ خود را حفظ نماید.

يکشنبه 30/10/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName