غیبت
توسط : 2Esteghlal2
غیبت

امام حسین (ع): به‌ مردى‌ كه‌ نزد حضرتش‌ غیبت‌ دیگری‌ را مى‌كرد، فرمود: "ای‌ مرد، دست‌ از غیبت‌ بردار، زیرا غیبت‌ خوراك‌ ( نان‌ خورش‌ ) سگان‌ جهنم‌ است‌".

يکشنبه 30/10/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName