پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود
توسط : fgf
زن نگهبان و امانتدار اموال شوهرش می باشد و در این باره مسؤولیت دارد.
مستدرك ج 2 ص 550
يکشنبه 30/10/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName