بدست آوردن چهار خصلت
توسط : 2Esteghlal2
بدست آوردن چهار خصلت

امام حسین (ع): هر كس‌ نزد ما آید، حداقل‌ یكی‌ از این‌ چهار خصلت‌ را خواهد یافت‌: برهانی متین‌ می ‌شنود، از قضاوتی عادلانه‌ برخوردار می ‌گردد، با برادری‌ سودمند و پرفایده‌ روبرو خواهد شد و ثواب‌ همنشینی با علما هم‌ خواهد برد.

يکشنبه 30/10/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName