نجوای نمازگزار
 

حدیث قدسی  :

 

یقول الله تعالی :

المصلی  یناجینی

 

نمازگزار(هنگام خواندن نماز با من )

 نجوا می کند.

 

( کلمة الله ، ص 255 )

يکشنبه 30/10/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName