تنها. . . . .
توسط : parandeh2

تنها شادی و سرور زندگیست كه هر روز صبح انسانها رااز خواب برمی انگیزد البته به جز دلهای سیاه كه برای همیشه خفته اند./زهره/parandeh2/

يکشنبه 30/10/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName