....نتیجه دوستى با نادان

 

در معانى الاخبار به سند خود از ابى حمزه ثمالى روایت كرده كه گفت : من با على بن الحسین (علیه السلام ) نماز صبح روز جمعه را خواندم . بعد از آنكه از نماز و تسبیح فارغ شد برخاست تا به منزل برود، من هم به دنبالش ‍ برخاستم و در خدمتش بودم حضرت ، كنیزش را كه سكینه نام داشت ، صدا زد و به او فرمود: از در خانه ام سائلى دست خالى رد نشود، چیزى به او بخورانید، زیرا امروز روز جمعه است . عرض كردم آخر همه سائل ها مستحق نیستند، فرمود: اى ثابت ! آخر مى ترسم در میان آنان یكى مستحق باشد، و ما به او چیزى نخورانیم و ردش كنیم ، آن وقت بر سر ما اهل بیت بیاید آنچه كه بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد، به همه آنان طعام بدهید.

 

 

يکشنبه 30/10/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName