رضایت‌ مخلوق
توسط : 2Esteghlal2
رضایت‌ مخلوق

امام حسین (ع): كسانی‌ كه‌ رضایت‌ مخلوق‌ را به‌ بهای‌ غضب‌ خالق‌ بخرند، رستگار نخواهند شد.

يکشنبه 30/10/1386 - 13:10
پسندیدم 0
UserName