از یاد برد ...
توسط : m66

مرا از یاد برد آخر ،

                       ولی من ،

        به جز او ،

                  عالمی را بردم از یاد !!!

يکشنبه 30/10/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName