رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود
توسط : fgf
مرد سرپرست ‏خانواده ‏است و هر سرپرستى نسبت ‏به زیردستانش مسؤولیت دارد.
مستدرك جلد 2 ص 550
يکشنبه 30/10/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName