حضرت صادق علیه السلام فرمود
توسط : fgf
هر كس از دوستان ما باشد به ‏همسرش بیشتر اظهار محبت می كند.
بحار جلد 103 ص 223
يکشنبه 30/10/1386 - 11:42
پسندیدم 0
UserName