حضرت صادق علیه السلام از پدرش نقل كرده كه فرمود
توسط : fgf
هر كس زن‏ گرفت ، ‏باید او را گرامى و محترم بشمارد.
بحار جلد 103 ص 224
يکشنبه 30/10/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName