امیر المؤمنین‏ علی علیه السلام فرمود
توسط : fgf
آنها (زنان) نزد شما امانت هاى خدا هستند ، آزارشان نرسانید و بر آنها سخت نگیرید.
مستدرك جلد 2 ص 551
يکشنبه 30/10/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName