شخصى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض كرد
توسط : fgf
همسرى دارم كه به هنگام ورود به خانه به استقبالم مى ‏آید و به هنگام خروج ‏بدرقه ‏ام می كند. هنگامى كه مرا اندوهناك یافت در تسلیت من می گوید : اگردرباره رزق و روزى مى ‏اندیشى غصه نخور كه خدا ضامن روزى است و اگر در امور آخرت مى ‏اندیشى خدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند. پس ‏رسول خدا فرمود :
خداى را در این جهان عمال و كارگزارانى است و این ‏زن از عمال خدا می باشد ، چنین همسرى نصف اجر یك شهید را خواهدداشت.
وسائل الشیعة ج 14 ص 17
يکشنبه 30/10/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName