رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود
توسط : fgf
بهترین شما مردى است‏ كه با همسرش به خوبى رفتار كند و من از همه شما نسبت ‏به همسرم‏ خوشرفتارتر هستم.
وسائل ج 14 ص 122
يکشنبه 30/10/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName