حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرموده اند
توسط : fgf
از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد.
مستدرک ج 2 ص 643 به نقل از رساله امام سجاد علیه السلام ، شرح نراقی
يکشنبه 30/10/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName