مرگ معاویه
توسط : fgf

معاویه در نیمه ماه رجب سال 60 هجرى در دمشق به جهنم واصل شد. یزید وقت مرگ پدرش در حوران بود.  ضحاك بن قیس پس از مرگ معاویه به منبر رفت و كفن معاویه را به دست گرفت ، خداى را سپاس گفت و ستایش كرد و گفت :
معاویه پناه عرب بود. خداوند فتنه ها را به وسیله او از بین برد و او براى عرب پشتیبانى بزرگى بود.
او را بندگان فرمانروایى داد و شهرها را به دست او گشود. اینك معاویه از این جهان رفت و این كفن اوست كه او را در آن بپیچیم و در گور كنیم و او را به اعمالش واگذاریم تا پس از برزخ در قیامت حاضر گردد و نتیجه كارهایش را ببیند. هركس میل دارد او را تشییع كند بیاید. سپس ‍ ضحاك بر وى نماز گزارد و او را در مقبره باب الصغیر دفن كردند، و بلافاصله توسط پیك مخصوص جریان را به یزید اطلاع داد و تاكید كرد كه هر چه زودتر در قصر خلافت حاضر شود و از مردم مجددا بیعت گیرد

با استفاده از مقدمه معجزه تاریخ امام عظیم حسین بن على علیه السلام از علامه كمره اى .
عنصر شجاعت ، ج 6 با عنوان معجزات تاریخ ، ص 462 .
 عنصر شجاعت ، ج 6، ص 462.

يکشنبه 30/10/1386 - 10:58
پسندیدم 0
UserName