رفتار امام حسین(ع)با معاویه
توسط : fgf

چون حسن بن على علیه السلام شهید شد، شیعیان  عراق به جنبش ‍ آمدند و به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند در خلع معاویه و بیعت با آن حضرت.
اما او امتناع كرد و فرمود: میان ما و معاویه پیمان و عقدى است كه شكستن آن روا نباشد تا مدت آن سرآید و چون معاویه بمیرد در این كار باید نگریست.


منتهى الامال ج 1، ص 206.
 جلاء العیون ، ص 305.

يکشنبه 30/10/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName