روایتی دیگر
توسط : fgf

روایت شده كه خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا این كه مختار بن ابى عبیده ثقفى خروج كرد و به انتقام خون امام حسین علیه السلام هفتاد هزار نفر را كشت . مختار گفت : من براى امام حسین علیه السلام هفتاد هزار نفر را كشتم ، به خدا قسم اگر جمیع اهل زمین را مى كشتم جبران آن ناخنى را كه از آن حضرت گرفته مى شد نمى گردد.

امالى صدوق ، ص 82.

يکشنبه 30/10/1386 - 10:39
پسندیدم 0
UserName