رفتار یزید با سر امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

در رساله حاویه آمده كه ركن الاسلام خوارزمى گفت : چون سر امام حسین علیه السلام را نزد یزید لعین بنهادند آن ناپاك پاى بر سر امام نهاد. زید بن ارقم حاضر بود، گفت : لا تفعل ذلك یایزید، فانى رایت رسول الله یقبل ذلك الفم
این كار را نكن اى یزید، به درستى كه دیدم رسول خدا صلى الله علیه و آله بر این دهان بوسه مى زد.
همچنین در حاویه آمده است : آن لعین در حضور سر امام حسین علیه السلام شراب بخواست و بیاشامید، و علما گفتند آن لعین مست شد. بعد از آن روزى بر بام رقص مى كرد و از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید چنان كه پدرش مست بمرد و صلیب رومى در گردن انداخته بود.
جمعى گویند كه با لشكر به صید رفت . آهویى نزد او آمد پس او هم به دنبال آن آهو رفت و حق تعالى خطاب به زمین كرد تا او را فرو برد. فخسفنا به و بداره الارض (سوره القصص ، آیه 28)

منتهى الامال ، ج 1، ص 281.

يکشنبه 30/10/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName