شجره نفرین شده از زبان رسول خدا (ص)
توسط : fgf

قال رسول الله صلى الله و علیه و آله : اذا رایتم معاویه على منبرى فاقتلوه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: وقتى معاویه را برمنبر من دیدید، او را بكشید.
رسول خدا صلى الله علیه و آله ابن عباس را براى احضار معاویه فرستاد. ابن عباس بازگشت و عرضه داشت : غذا مى خورد. حضرت فرمود: لا اشبع الله بطنه خدا شكم او را سیر نكند.
پس از آن معاویه هیچ وقت سیر نمى شد. معاویه مى گفت : من دست از غذا بر نمى دارم براى سیرى ، بلكه از جهت خستگى از خوردن دست بر مى دارم معاویه شراب مى خورد و به اسم اسلام حكومت مى كرد

الغدیر ج 10 ص ، 190.
 فلسفه انقلاب حسین علیه السلام ، ص 85، نقل از استیعاب ، ص 87، اصابه ، ج 2، ص 172.
 مروج المذهب مسعودى ، ج 3، ص 6و 7، الغدیر، ج 10، ص 183

يکشنبه 30/10/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName